Tietosuojaseloste

ATK Airaksisen tietosuoja seloste (General Data Protection Regulation, GDPR)

Atk Airaksinen on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten ATK Airaksinen säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä toimii ATK Airaksinen.

Tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

1.       Mitä henkilötietoja ATK Airaksinen kerää

2.       Miten ATK Airaksinen voi käyttää henkilötietojasi.

3.       Kenelle ATK Airaksinen voi luovuttaa henkilötietoja.

4.       Miten ATK Airaksinen suojaa henkilötietoja.

5.       Evästeet

6.       Kuinka kauan ATK Airaksinen säilyttää henkilötietoja.

7.       Oikeus tietojen poistamiseen

1.    ATK Airaksinen kerää tiedot henkilöstä tietokoneiden myymistä, korjaamista ja laskutusta varten. Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Sosiaaliturvatunnusta ei kysytä, jos se ei ole liiketoiminnan turvaamisen kannalta tarpeellista. Puheluita ei nauhoiteta. Turvallisuussyistä, liikepaikassa ja välittömässä läheisyydessä on valvontakamerat.

2. ATK Airaksinen käyttää henkilötietoja laskutukseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

3. Viranomaisille oikeuden päätöksellä.

4. Henkilötietoja suojataan kolmella tavalla

– tietoteknisin keinoin: rautapalomuuri, ohjelmallinen palomuuri, vaihtuvat salasanat

– mekaanisesti: lukot, turvakaappi, paperisilppuri

– valvontakameroin

5. ATK Airaksisen verkkosivut keräävät anonyymiä tietoa vierailijoiden määrästä sivustolla, mistä maista kävijät ovat, millä käyttöjärjestelmällä kävijät tulevat sivustolle. Tietoa ei profiloida, luovuteta kolmannelle osapuolelle, eikä käytetä markkinointiin.

6. ATK Airaksinen säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

7. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

–          henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

–          rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

–          henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai

–          henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@atkairaksinen.fi